ارتباط با ساینار الکترونیک کویر

شرکت ساینار الکترونیک کویر در سال ۱۳۸۸ با هدف ارایه خدمات و راه کار های فنی و مهندسی جهت صنایع نساجی ، بافندگی و پلیمر تاسیس گردید. ارایه راهکار های عملیاتی برای صنایع و بهبود فرایند های تولید از مهمترین برنامه های شرکت بوده. این شرکت با اتکا به مدیریتی کارامد و متخصص و هم چنین نیروی انسانی جوان، توانسته تا کنون افتخار همکاری با ده ها مجموعه صنعتی را در برنامه های خود داشته باشد. اتکا به پروردگار، تلاش ، پژوهش و روز آمدی چهار رکن اصلی شرکت بوده.

خدمات ما

می خواهیم به منظور ارتقاء بهره وری، سهم بازار خود را با توسل به شیوه های نوین توزیع و فروش در سطح کشور و همچنین رسالت صدور توانمندی ها به مشتریان با کیفیت مطلوب، منطبق با استانداردهای جهانی و روز دنیا افزایش دهیم.

نصب

نصب

آموزش

آموزش

تعمیرات

تعمیرات