نمایش دادن همه 13 نتیجه

برد رزروپود ROJ واندویل (کن باس)

435 
قيمت پروفورما: 20%KDV+ 263 
قيمت ساينار: 435 

برد ژاکارد واندویل

1.560 
قيمت پروفورما: 20%KDV+ 944 
قيمت ساينار: 1.560 

برد غلطک چله واندویل

2.797 
قيمت پروفورما: 20%KDV+ 1.693 
قيمت ساينار: 2.797 

رزالور (SICK) پشت سرووموتور ورد واندویل

1.250 
قيمت پروفورما: بدون قيمت
قيمت ساينار: 1.250 

برد کامل ETX

4.188 
قيمت پروفورما: 20%KDV+ 2.535 
قيمت ساينار: 4.188 

برد کنترل فن درایو وکن واندویل

قيمت پروفورما: بدون قيمت
قيمت ساينار: -

برد غلطک سوزنی واندویل

2.797 
قيمت پروفورما: 20%KDV+ 1.693 
قيمت ساينار: 2.797  (سفارشي)

برد درایور IGBT درایو وکن PC00236I

قيمت پروفورما: بدون قيمت
قيمت ساينار: -

CPU درایو وکن NXP-761D (بدون برنامه)

قيمت پروفورما: بدون قيمت
قيمت ساينار: -

CPU درایو وکن NXP-661C2 (بدون برنامه)

قيمت پروفورما: بدون قيمت
قيمت ساينار: -

CPU درایو وکن NXP-661C1 (بدون برنامه)

قيمت پروفورما: بدون قيمت
قيمت ساينار: -

CPU درایو وکن NXS-252N (بدون برنامه)

قيمت پروفورما: بدون قيمت
قيمت ساينار: -