.

ارتباط با ساینار الکترونیک کویر

آدرس : کاشان، میدان شهید منتظری، بلوار خلیج فارس، نبش تقاطع کردمیل، ساختمان ساینار الکترونیک

تلفن : ۰۳۱۵۵۴۶۵۸۷۸

موبایل : ۰۹۱۳۲۶۴۸۰۰۳

تلفکس : ۵۵۴۶۵۸۷۹-۰۳۱

کد پستی : ۸۷۱۵۶۷۹۱۹۲