نمایش دادن همه 14 نتیجه

بادامک ژاکارد واندویل

3.835 
قيمت پروفورما: +18%KDV 2.500 
قيمت ساينار: 3.835 

برد ژاکارد واندویل

1.560 
قيمت پروفورما: +18%KDV 944 
قيمت ساينار: 1.560 

میکو برد 12 تایی ژاکارد شونهر

447 
قيمت پروفورما: +18%KDV 271 
قيمت ساينار: 447 

تفلونی ژاکارد شونهر

قيمت پروفورما: +18%KDV
قيمت ساينار:

کابل ریبون متوسط MT6 شونهر

167 
قيمت پروفورما: +18%KDV 101 
قيمت ساينار: 167 

برد میکو رس ژاکارد شونهر (MICORES)

669 
قيمت پروفورما: +18%KDV 404 
قيمت ساينار: 669 

سیکو برد ژاکارد شونهر

1.014 
قيمت پروفورما: بدون قيمت
قيمت ساينار: -

موتور گیربکس ژاکارد واندویل

قيمت پروفورما: بدون قيمت
قيمت ساينار: -

کواکس کامل ژاکارد شونهر

69.183 
قيمت پروفورما: +18%KDV 45.100 
قيمت ساينار: 69.183  (سفارشي)

کیت ورژن B ژاکارد شونهر

32.270 
قيمت پروفورما: +18%KDV 21.037 
قيمت ساينار: 32.270  (سفارشي)

درایو ژاکارد واندویل (مدل جدید)

13.173 
قيمت پروفورما: +18%KDV 7.974 
قيمت ساينار: 13.173 

سیم پیچ مگنت موتور ژاکارد واندویل

قيمت پروفورما: بدون قيمت
قيمت ساينار: -

میکو برد 8تایی ژاکارد شونهر

قيمت پروفورما: بدون قيمت
قيمت ساينار: -

رزالور ژاکارد شونهر (سوکت دار)

492 
قيمت پروفورما: +18%KDV 956 
قيمت ساينار: 1.342  (سفارشي)