نمایش دادن همه 15 نتیجه

باکس رزروپود LGL

1.032 
قيمت پروفورما: 20%KDV+ 625 
قيمت ساينار: 1.032 

سنسور پود التکس (ELTEX)

363 
قيمت پروفورما: 20%KDV+ 220 
قيمت ساينار: 363 

سنسور پود التکس (ELTEX)

396 
قيمت پروفورما: 20%KDV+ 240 
قيمت ساينار: 396  (سفارشي)

کابل کن باس رزروپود LGL

47 
قيمت پروفورما: 20%KDV+ 28 
قيمت ساينار: 47 

چهار شاخ آهنربایی رزروپود LGL

قيمت پروفورما: 20%KDV+
قيمت ساينار:

کن باس رزروپود LGL

1.255 
قيمت پروفورما: 20%KDV+ 760 
قيمت ساينار: 1.255 

برد و IGBT کف درایو آکاپوس 1320

قيمت پروفورما: بدون قيمت
قيمت ساينار: -

کالسکه تیغ Knife carriage

205 
قيمت پروفورما: بدون قيمت
قيمت ساينار: -

CPU اصلی ماشین CPU 650-X20

6.800 
قيمت پروفورما: بدون قيمت
قيمت ساينار: -

سروو درایو بند تیغ ALPHA360 (آکاپوس 1320)

4.920 
قيمت پروفورما: 20%KDV+ 4.214 
قيمت ساينار: 6.961 

مقاومت ترمز آلومینیومی

966 
قيمت پروفورما: 20%KDV+ 585 
قيمت ساينار: 966  (سفارشي)

سروو درایو چنجرپود و سالویج شونهر (آکاپوس 1010)

1.996 
قيمت پروفورما: 20%KDV+ 1.208 
قيمت ساينار: 1.996  (سفارشي)

کارت ریموت کن باس (CANBUS)

1.247 
قيمت پروفورما: 20%KDV+ 755 
قيمت ساينار: 1.247 

شیربرقی باد فستو 24 ولت

240 
قيمت پروفورما: 20%KDV+ 145 
قيمت ساينار: 240  (سفارشي)

کارت کن باس PLC

685 
قيمت پروفورما: 20%KDV+ 415 
قيمت ساينار: 685  (سفارشي)