نمایش دادن همه 20 نتیجه

قرقره مدول M6 (دو عدد در هر بسته)

35 
قيمت پروفورما: 20%KDV+ 23 
قيمت ساينار: 35 

CPU برد JC6 و JC7

قيمت پروفورما: بدون قيمت
قيمت ساينار: -

مین برد JC6 شونهر

قيمت پروفورما: بدون قيمت
قيمت ساينار: -

باکس رزروپود LGL

1.032 
قيمت پروفورما: 20%KDV+ 625 
قيمت ساينار: 1.032 

سیکو برد ژاکارد شونهر

1.014 
قيمت پروفورما: بدون قيمت
قيمت ساينار: -

سنسور پود التکس (ELTEX)

363 
قيمت پروفورما: 20%KDV+ 220 
قيمت ساينار: 363 

کابل کن باس رزروپود LGL

47 
قيمت پروفورما: 20%KDV+ 28 
قيمت ساينار: 47 

چهار شاخ آهنربایی رزروپود LGL

قيمت پروفورما: 20%KDV+
قيمت ساينار:

کن باس رزروپود LGL

1.255 
قيمت پروفورما: 20%KDV+ 760 
قيمت ساينار: 1.255 

میکو برد 8تایی ژاکارد شونهر

قيمت پروفورما: بدون قيمت
قيمت ساينار: -

کالسکه تیغ Knife carriage

205 
قيمت پروفورما: بدون قيمت
قيمت ساينار: -

کارت شبکه (اترنت) JC6-JC7

قيمت پروفورما: بدون قيمت
قيمت ساينار: -

رزالور ژاکارد شونهر (سوکت دار)

492 
قيمت پروفورما: 20%KDV+ 956 
قيمت ساينار: 1.342  (سفارشي)

پمپ آب سیستم خنک کننده

1.380 
قيمت پروفورما: 20%KDV+ 1.924 
قيمت ساينار: 2.952  (سفارشي)

سروو درایو بند تیغ آکاپوس مولتی I0220S

2.904 
قيمت پروفورما: 20%KDV+ 2.479 
قيمت ساينار: 4.095  (سفارشي)

هاب سوئیچ سنسورهای چله شونهر

397 
قيمت پروفورما: 20%KDV+ 240 
قيمت ساينار: 397  (سفارشي)

شیربرقی باد فستو 24 ولت

240 
قيمت پروفورما: 20%KDV+ 145 
قيمت ساينار: 240  (سفارشي)

کارت کن باس PLC

685 
قيمت پروفورما: 20%KDV+ 415 
قيمت ساينار: 685  (سفارشي)

هاب سوئیچ شبکه

488 
قيمت پروفورما: 20%KDV+ 323 
قيمت ساينار: 488  (سفارشي)

سروو درایو غلطک سوزنی شونهر آکاپوس 10055D

3.578 
قيمت پروفورما: 20%KDV+ 2.166 
قيمت ساينار: 3.578  (سفارشي)