نمایش دادن همه 14 نتیجه

CPU درایو زیمنس

3.000 
قيمت پروفورما: بدون قيمت
قيمت ساينار: -

CPU درایو زیمنس

2.772 
قيمت پروفورما: بدون قيمت
قيمت ساينار: -

CPU درایو وکن NXP-661B1

قيمت پروفورما: بدون قيمت
قيمت ساينار: -

CPU درایو وکن NXP-661A2

قيمت پروفورما: بدون قيمت
قيمت ساينار: -

CPU درایو وکن NXP-561J

قيمت پروفورما: بدون قيمت
قيمت ساينار: -

CPU درایو وکن NXP-561F

قيمت پروفورما: بدون قيمت
قيمت ساينار: -

CPU درایو وکن NXP-252R

قيمت پروفورما: بدون قيمت
قيمت ساينار: -

برد CPU پاور درایو زیمنس (رکتیفایر)

قيمت پروفورما: بدون قيمت
قيمت ساينار: -

CPU درایو وکن NXP-761D (بدون برنامه)

قيمت پروفورما: بدون قيمت
قيمت ساينار: -

CPU درایو وکن NXP-661C2 (بدون برنامه)

قيمت پروفورما: بدون قيمت
قيمت ساينار: -

CPU درایو وکن NXP-661C1 (بدون برنامه)

قيمت پروفورما: بدون قيمت
قيمت ساينار: -

CPU درایو وکن NXS-252N (بدون برنامه)

قيمت پروفورما: بدون قيمت
قيمت ساينار: -

CPU اصلی ماشین CPU 650-X20

6.800 
قيمت پروفورما: بدون قيمت
قيمت ساينار: -

CPU اصلی PLC شونهر

5.897 
قيمت پروفورما: 20%KDV+ 3.570 
قيمت ساينار: 5.897