نمایش دادن همه 3 نتیجه

برد ژاکارد واندویل

1.560 
قيمت پروفورما: 20%KDV+ 944 
قيمت ساينار: 1.560 

برد ورودی-خروجی واندویل PDS1

7.643 
قيمت پروفورما: 20%KDV+ 4.627 
قيمت ساينار: 7.643 

کارت دستگاه crt

8.032 
قيمت پروفورما: 20%KDV+ 4.862 
قيمت ساينار: 8.032  (سفارشي)