نمایش دادن همه 45 نتیجه

کارت پایه منبع تغذیه شونهر

22 
قيمت پروفورما: 20%KDV+ 13 
قيمت ساينار: 22 

کارت باس ترانسمیتر

733 
قيمت پروفورما: 20%KDV+ 444 
قيمت ساينار: 733 

کارت هایپرفیس (HIPERFACE) درایو اکاپوس AC126

980 
قيمت پروفورما: 20%KDV+ 593 
قيمت ساينار: 980 

برد پاور کفی درایو اکاپوس 1320

قيمت پروفورما: بدون قيمت
قيمت ساينار: -

برد و IGBT کف درایو آکاپوس 1320

قيمت پروفورما: بدون قيمت
قيمت ساينار: -

کارت شبکه درایو اکاپوس (پاورلینک) AC114

545 
قيمت پروفورما: 20%KDV+ 330 
قيمت ساينار: 545 

کارت رزالور درایو اکاپوس AC122

545 
قيمت پروفورما: 20%KDV+ 330 
قيمت ساينار: 545 

کارت PLC – چهار خروجی دیجیتال DO 4322

87 
قيمت پروفورما: بدون قيمت
قيمت ساينار: -

کارت تغذیه PLC سری PS 465

960 
قيمت پروفورما: بدون قيمت
قيمت ساينار: -

کارت PLC – چهار خروجی دیجیتال DO 4332

135 
قيمت پروفورما: بدون قيمت
قيمت ساينار: -

کارت PLC – چهار ورودی دیجیتال DI 4371

75 
قيمت پروفورما: بدون قيمت
قيمت ساينار: -

کارت PLC – شش ورودی دیجیتال DI 6371

90 
قيمت پروفورما: بدون قيمت
قيمت ساينار: -

کارت PLC دو ورودی آنالوگ AI 2622

577 
قيمت پروفورما: 20%KDV+ 349 
قيمت ساينار: 577  (سفارشي)

CPU اصلی ماشین CPU 650-X20

6.800 
قيمت پروفورما: بدون قيمت
قيمت ساينار: -

کارت PLC چهار ورودی آنالوگ AI 4622

582 
قيمت پروفورما: 20%KDV+ 352 
قيمت ساينار: 582 

کارت PLC دوازده ورودی دیجیتال DI 9372

394 
قيمت پروفورما: 20%KDV+ 238 
قيمت ساينار: 394  (سفارشي)

سروو درایو بند تیغ ALPHA360 (آکاپوس 1320)

4.920 
قيمت پروفورما: 20%KDV+ 4.214 
قيمت ساينار: 6.961 

کارت PLC دو خروجی رله ای D02649

149 
قيمت پروفورما: 20%KDV+ 90 
قيمت ساينار: 149  (سفارشي)

کارت PLC شش خروجی رله ای DO 6529

قيمت پروفورما: بدون قيمت
قيمت ساينار: -

سروو درایو بند تیغ آکاپوس مولتی I0220S

2.904 
قيمت پروفورما: 20%KDV+ 2.479 
قيمت ساينار: 4.095  (سفارشي)

سروو درایو چنجرپود و سالویج شونهر (آکاپوس 1010)

1.996 
قيمت پروفورما: 20%KDV+ 1.208 
قيمت ساينار: 1.996  (سفارشي)

کارت ریموت کن باس (CANBUS)

1.247 
قيمت پروفورما: 20%KDV+ 755 
قيمت ساينار: 1.247 

کارت کن باس PLC

685 
قيمت پروفورما: 20%KDV+ 415 
قيمت ساينار: 685  (سفارشي)

کارت PLC دوازده ورودی دیجیتال DI 9371

166 
قيمت پروفورما: بدون قيمت
قيمت ساينار: -

سیف لاجیک B&R

1.561 
قيمت پروفورما: 20%KDV+ 945 
قيمت ساينار: 1.561 

باس ماژول سیفتی شونهر

62 
قيمت پروفورما: 20%KDV+ 39 
قيمت ساينار: 62  (سفارشي)

ماژول خروجی دیجیتال ایمن 4 خروجی B&R

811 
قيمت پروفورما: 20%KDV+ 491 
قيمت ساينار: 811  (سفارشي)

کارت PLC دوازده خروجی دیجیتال

265 
قيمت پروفورما: 20%KDV+ 161 
قيمت ساينار: 265  (سفارشي)

ورودی دیجیتال ایمن 20 ورودی B&R

1.154 
قيمت پروفورما: 20%KDV+ 699 
قيمت ساينار: 1.154  (سفارشي)

ماژول ورودی خروجی تغذیه شونهر

47 
قيمت پروفورما: 20%KDV+ 29 
قيمت ساينار: 47  (سفارشي)

رابط کن باس

462 
قيمت پروفورما: 20%KDV+ 280 
قيمت ساينار: 462  (سفارشي)

کارت PLC – چهار ورودی دما AT 4222

550 
قيمت پروفورما: بدون قيمت
قيمت ساينار: -

CPU اصلی PLC شونهر

5.897 
قيمت پروفورما: 20%KDV+ 3.570 
قيمت ساينار: 5.897 

کارت حافظه ی cpu اصلی plc دستگاه

128 
قيمت پروفورما: 20%KDV+ 77 
قيمت ساينار: 128 

درایو موتور اصلی شونهر (safe motion Endate2.2)

10.879 
قيمت پروفورما: 20%KDV+ 6.586 
قيمت ساينار: 10.879  (سفارشي)

درایو سالویج شونهر

1.922 
قيمت پروفورما: 20%KDV+ 1.164 
قيمت ساينار: 1.922  (سفارشي)

سیستم توزیع توان

4.551 
قيمت پروفورما: 20%KDV+ 2.755 
قيمت ساينار: 4.551 

سروو درایو ژاکارد شونهر (آکاپوس مولتی I0880S)

6.707 
قيمت پروفورما: 20%KDV+ 4.060 
قيمت ساينار: 6.707 

منبع تغذیه موتور اصلی ,منبع تغذیه ژاکارد شونهر

11.342 
قيمت پروفورما: 20%KDV+ 6.865 
قيمت ساينار: 11.342 

سروو درایو غلطک سوزنی شونهر آکاپوس 10055D

3.578 
قيمت پروفورما: 20%KDV+ 2.166 
قيمت ساينار: 3.578  (سفارشي)

فیلتر خط شونهر

2.777 
قيمت پروفورما: 20%KDV+ 1.682 
قيمت ساينار: 2.777  (سفارشي)

واحد گسترش انتهای خط شونهر

1.490 
قيمت پروفورما: 20%KDV+ 902 
قيمت ساينار: 1.490  (سفارشي)

ترانس

4.419 
قيمت پروفورما: 20%KDV+ 2.675 
قيمت ساينار: 4.419  (سفارشي)

درایو غلطک چله شونهر

3.125 
قيمت پروفورما: 20%KDV+ 1.892 
قيمت ساينار: 3.125