نمایش دادن همه 6 نتیجه

سنسور رزروپود واندویل ROJ

241 
قيمت پروفورما: 20%KDV+ 146 
قيمت ساينار: 241  (سفارشي)

برد ژاکارد واندویل

1.560 
قيمت پروفورما: 20%KDV+ 944 
قيمت ساينار: 1.560 

برد CPU ETX

3.752 
قيمت پروفورما: 20%KDV+ 2.271 
قيمت ساينار: 3.752  (سفارشي)

برد I/O (برد روی ETX)

1.718 
قيمت پروفورما: 20%KDV+ 1.040 
قيمت ساينار: 1.718  (سفارشي)

Main board ETX برد کف

2.899 
قيمت پروفورما: 20%KDV+ 1.755 
قيمت ساينار: 2.899  (سفارشي)

برد کامل ETX

4.188 
قيمت پروفورما: 20%KDV+ 2.535 
قيمت ساينار: 4.188