نمایش 1–45 از 62 نتیجه

برد خازن پاور JC7 شونهر

434 
قيمت پروفورما: +18%KDV 263 
قيمت ساينار: 434 

برد رزروپود ROJ واندویل (کن باس)

435 
قيمت پروفورما: +18%KDV 263 
قيمت ساينار: 435 

برد غلطک چله واندویل

2.797 
قيمت پروفورما: +18%KDV 1.693 
قيمت ساينار: 2.797 

برد اصلی CBI غلطک چله

3.725 
قيمت پروفورما: +18%KDV 2.255 
قيمت ساينار: 3.725 

برد ورودی-خروجی واندویل PDS1

7.643 
قيمت پروفورما: +18%KDV 4.627 
قيمت ساينار: 7.643 

میکو برد 12 تایی ژاکارد شونهر

447 
قيمت پروفورما: +18%KDV 271 
قيمت ساينار: 447 

کابل ریبون بلند MT6 شونهر

169 
قيمت پروفورما: +18%KDV 102 
قيمت ساينار: 169 

تفلونی ژاکارد شونهر

قيمت پروفورما: +18%KDV
قيمت ساينار:

برد رله JC6 شونهر

655 
قيمت پروفورما: +18%KDV 397 
قيمت ساينار: 655 

کابل ریبون متوسط MT6 شونهر

167 
قيمت پروفورما: +18%KDV 101 
قيمت ساينار: 167 

کابل ریبون کوتاه MT6 شونهر

164 
قيمت پروفورما: +18%KDV 100 
قيمت ساينار: 164 

برد CPU انیوال ورد شونهر

5.993 
قيمت پروفورما: +18%KDV 3.628 
قيمت ساينار: 5.993 

مدول MT6 شونهر

222 
قيمت پروفورما: +18%KDV 145 
قيمت ساينار: 222  135 

کارت شبکه درایو اکاپوس (پاورلینک) AC114

545 
قيمت پروفورما: +18%KDV 330 
قيمت ساينار: 545 

کارت رزالور درایو اکاپوس AC122

545 
قيمت پروفورما: +18%KDV 330 
قيمت ساينار: 545 

برد میکو رس ژاکارد شونهر (MICORES)

669 
قيمت پروفورما: +18%KDV 404 
قيمت ساينار: 669 

سی ال برد (CL BOARD) MT6

20 
قيمت پروفورما: +18%KDV 22 
قيمت ساينار: 36 

سروو درایو خطی لینموت

1.716 
قيمت پروفورما: +18%KDV 1.039 
قيمت ساينار: 1.716 

کارت CPU درایو وکن OPTA2

قيمت پروفورما: بدون قيمت
قيمت ساينار: -

فیوز فراز شاموت 1200VDC125A

قيمت پروفورما: بدون قيمت
قيمت ساينار: -

شیر برقی قیچی واندویل

قيمت پروفورما: بدون قيمت
قيمت ساينار: -

سنسور پود مالشی 4 سوراخ زیتکس

قيمت پروفورما: بدون قيمت
قيمت ساينار: -

سنسور پود مالشی

قيمت پروفورما: بدون قيمت
قيمت ساينار: -

سنسور پود مالشی

قيمت پروفورما: بدون قيمت
قيمت ساينار: -

دسته کلید اینترلاک

قيمت پروفورما: بدون قيمت
قيمت ساينار: -

درایو وکن Power Unit

قيمت پروفورما: بدون قيمت
قيمت ساينار: -

تاچ پنل دستگاه بافندگی واندویل

قيمت پروفورما: بدون قيمت
قيمت ساينار: -

انکودر سروو موتور غلطک چله واندویل

قيمت پروفورما: بدون قيمت
قيمت ساينار: -

PLC چنجرپود واندویل HCP

قيمت پروفورما: بدون قيمت
قيمت ساينار: -

CPU درایو وکن NXP-661B1

قيمت پروفورما: بدون قيمت
قيمت ساينار: -

CPU درایو وکن NXP-661A2

قيمت پروفورما: بدون قيمت
قيمت ساينار: -

CPU درایو وکن NXP-561J

قيمت پروفورما: بدون قيمت
قيمت ساينار: -

CPU درایو وکن NXP-561H

قيمت پروفورما: بدون قيمت
قيمت ساينار: -

CPU درایو وکن NXP-561F

قيمت پروفورما: بدون قيمت
قيمت ساينار: -

CPU درایو وکن NXP-252R

قيمت پروفورما: بدون قيمت
قيمت ساينار: -

چرخ دنده (3.5cm) چنجرپود HCP واندویل

قيمت پروفورما: بدون قيمت
قيمت ساينار: -

چرخ دنده (4.5cm) چنجرپود HCP واندویل

قيمت پروفورما: بدون قيمت
قيمت ساينار: -

چرخ دنده (6cm) چنجرپود HCP واندویل

قيمت پروفورما: بدون قيمت
قيمت ساينار: -

شاخک (راهنماپود) چنجرپود HCP واندویل

قيمت پروفورما: بدون قيمت
قيمت ساينار: -

کوپلینگ (قفل کن) چنجرپود HCP واندویل

قيمت پروفورما: بدون قيمت
قيمت ساينار: -

چرخ دنده (7cm) چنجرپود HCP واندویل

قيمت پروفورما: بدون قيمت
قيمت ساينار: -

برد کنترل فن درایو وکن واندویل

قيمت پروفورما: بدون قيمت
قيمت ساينار: -

برد و IGBT کف درایو آکاپوس 1320

قيمت پروفورما: بدون قيمت
قيمت ساينار: -

برد CPU پاور درایو زیمنس (رکتیفایر)

قيمت پروفورما: بدون قيمت
قيمت ساينار: -